Státní podnik Povodí Vltavy dokončil dvě stavby protipovodňových zábrany proti stoleté vodě


Státní podnik Povodí Vltavy dokončil poslední den v říjnu 2013 výstavbu protipovodňových opatření v lokalitě Svrčovec, která je součástí obce Dolany na Klatovsku. Obec je tak chráněna proti stoleté vodě z řeky Úhlavy. Účelem stavby je ochrana části intravilánu obce Dolany v lokalitě Svrčovec před zatápěním z řeky Úhlavy. Ochrana je zajišťována zemními hrázemi a zídkami s převýšením 0,5 m nad hladinou návrhové stoleté povodně. Celková délka hrází a zdí je téměř 1km. Součástí stavby je rovněž průleh v délce 156 m na pravém břehu Úhlavy v profilu silničního mostu vytvořený ve formě lichoběžníkového koryta s šířkou ve dně 24 m.

Akce, jejímž navrhovatelem je obec Dolany a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, probíhala od září roku 2012 v rámci dotačního titulu ,,Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Celkové náklady stavby jsou 23 milionů korun.

 Ve stejný den byla dokončena také stavba protipovodňových opatření ve Zruči nad Sázavou, která ochrání město před stoletou vodou. Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém břehu Sázavy v ř.km 103,58 až 103,98 a v ř.km 105,15 až 106,22 a na pravém břehu Ostrovského potoka v ř.km 0,10 až 0,55 v celkové délce téměř dvou kilometrů. Protipovodňovou bariéru tvoří železobetonové zdi s podzemní stěnou ze štětovnic. V úseku Sázavy pod ústím Ostrovského potoka plní funkci protipovodňové bariéry násep železniční tratě.

Ukončení celé akce, jejímž navrhovatelem je město Zruč nad Sázavou a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, proběhlo na konci září letošního roku. Stavba o celkovém nákladu téměř 110 milionů korun, proběhla v rámci dotačního titulu „Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství.

 

 

Zdroj: PVL


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,14121 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20264 KB. | 24.04.2024 - 14:41:15