Při průjezdu tunelem Blanka se vyplatí klid a soustředění na jízdu


vlcsnap 2021 03 31 14h45m48s378

Tunelový komplex Blanka v Praze je nejdelší tunel v České republice a je nejdelší městský tunel v Evropě . Tato rozsáhlá stavba je součástí severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 5 502 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Před jízdou tunelem není na škodu osvěžit si některé informace související s bezpečnostními prvku v tunelech. Vybavení odpovídá délce tunelu a zatížení. Méně známým systémem je vybavení souvislým nájezdnovým a odbočovacím pruhem v úsecích mezi křižovatkami Prašný most a U Vorlíků.

Pro pohodovou jízdu je v Tunelu příjemné osvětlení . Jízdě je potřeba věnovat pozornost, sledovat provoz a včas přizpůsobit rychlost jízdy aktuální situaci.

Bezpečnostní prvky v tunelu Blanka

 • SOS výklenky jsou rozmístěny v pravidelných intervalech po celé délce tunelu. Jsou vybaveny nouzovým telefonem pro spojení s dispečerem tunelu, poplachovým tlačítkem pro přivolání pomoci, tlačítkovým hlásičem požáru a přenosným hasicím přístrojem.
 • Nouzové východy jsou viditelně označeny a osvětleny, jsou vybaveny dveřmi odolnými proti kouři i požáru.
 • Osvětlení tunelu usnadňuje očím řidiče přivyknout si na omezenou viditelnost uvnitř tunelu. Nouzové východy a SOS výklenky jsou trvale osvětlené.
 • Vzduchotechnika zajišťuje odvod zplodin a přivádí čistý vzduch. V režimu požárního větrání řízeně odvádí kouř z prostoru tunelu.
 • Videodohled a videodetekce V případě nouzového volání z SOS výklenku se na obrazovce dispečera automaticky objeví obraz z kamery snímající příslušný úsek tunelu. Kamerové systémy automaticky kontrolují prostor tunelu v celé délce, včetně dodržování nejvyšší povolené rychlosti a nejmenší vzdálenosti mezi vozidly. Videodetekční systém automaticky upozorňuje dispečera tunelu na mimořádné provozní stavy (například chodec v tunelu, kolona, havárie, vozidlo v protisměru nebo požár).
 • Nouzové pruhy a zálivy slouží pro odstavení vozidla v případě poruchy nebo havárie.
 • Rozhlasové vysílání. Dispečer tunelu může vstupovat do vysílání ČRo 1 Radiožurnál s důležitým hlášením. Frekvence je uvedena na dopravní značce před vjezdem do každého tunelu.
 • Tunelový rozhlas Dispečer nebo příslušníci integrovaného záchranného systému mohou v případě likvidace mimořádné události v tunelu dávat prostřednictvím tunelového rozhlasu pokyny uživatelům.
 • Mobilní telefon Předpokládá se, že tak jako ve všech ostatních pražských silničních tunelech bude i v tunelu Blanka zabezpečena funkce mobilních telefonů všech našich operátorů.

Základní informace a barevné řešení

Souvislý tunelový komplex Blanka zahrnuje mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků.

vjezd Patočkova

vjezd z křižovatky Malovanka

 • Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu a končí před křižovatkou Prašný most. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.
 • Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje až do prostoru na Letné, kde je umístěna křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.
 • Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků na Letné a dál pokračuje pod zástavbu, Stromovkou, plavebním kanálem, Císařským ostrovem a Vltavu až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km.

Trasa tunelu je v celé délce vedena jako směrově rozdělená se samostatným dvou až třípruhovým tubusem v každém směru. Počet jízdních pruhů odpovídá předpokládaným intenzitám dopravy, podélnému sklonu trasy a především potřebám napojení ramp mimoúrovňových křižovatek, zajišťujících napojení komunikace okruhu na povrchovou síť.

Pro snadnou orientaci při jízdě v tunelu, a pro usnadnění pohybu a orientace v případě vzniku výjimečné situace (nehoda, požár v tunelu) byla pro tunely Městského okruhu vytvořena jednotná koncepce barevného řešení a orientačního systému. Ta spočívá v unifikovaném systému obkladu stěn, tvořeném obkladačkami formátu 125 x 250 milimetru, který je uspořádán do jednotného schématu s odlišením barvy tzv. vodícího pásu výšky 500 mm ve výšce očí řidiče. Každý tunelový úsek má charakteristickou barvu tohoto pruhu, zbytek stěn do výšky 3,25 metru je obložen škálou tří odstínů béžové barvy.

V místě tunelových propojek a SOS výklenků jsou boky tunelu spojeny výrazným pruhem v zelené barvě. V tomto pruhu je luminiscenčním nátěrem provedeno označení SOS výklenku v jednotném tvaru. Například označení B-10A znamená desátý výklenek v rámci vnějšího tubusu tunelu Blanka. Hrana chodníku je natřena luminiscenčním nátěrem.

Na stěnách jsou umístěny orientační tabulky s luminiscenční vrstvou udávající směr a vzdálenost k nejbližšímu únikovému východu.

Charakteristické barvy úseku

Brusnický     RAL 2009 traffic orange dopravní oranžová

Dejvický     RAL 4006 traffic violet dopravní fialová

Bubenečský   RAL 5017 traffic blue dopravní modrá

Zdroj foto: IZdoprava.cz

Zdroj informací: Wikipedie, vlastní zdroje


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,20676 s | počet dotazů: 205 | paměť: 20245 KB. | 18.06.2024 - 21:57:46