Přes řeku Moravu povede v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany nová lávka


Vizualizace

Dnes byla zahájena výstavby lávky přes řeku Moravu v rámci projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“.  Cílem projektu je propojení lokalit Mikulčice a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní památkové oblasti slovanského hradiště. Stavba je realizována v rámci dohody o spolupráci mezi Jihomoravským a Trnavským samosprávným krajem o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Projekt je podpořen dotací z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 Kvalitní životní prostředí, specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

V rámci projektu dojde k vybudování 143 metrů dlouhé ocelové lávky s dolní ocelobetonovou spřaženou mostovkou. Na lávku budou navazovat zpevněné komunikace – stezky pro pěší a cyklisty. Na české straně dojde k vybudování cyklostezky napojující Slovanské hradiště v Mikulčicích na již existující síť lesních stezek vedoucích k lávce. Na slovenské straně vznikne zcela nová infrastruktura nezbytná k propojení oblasti řeky (od lávky) a obce Kopčany (okolo kostela sv. Margity Antiochijské z 9. století). Součástí projektu jsou i archeologické průzkumy v dané lokalitě.

Zhotovitelem stavby je Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV, kde je vedoucím společníkem společnost Doprastav, a. s. Dalšími společníky jsou STAVOKOV spol. s.r.o. a Doprastav CZ, s.r.o. Architektonický návrh lávky byl vytvořen firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Předpokládaný termín fyzického ukončení realizace aktivit projektu je 31. 8. 2019. Celkové výdaje projektu činí 3 796 790,57 EUR. Projekt je realizován s finančním přispěním Evropské unie a výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude činit 85 % celkových výdajů projektu (tj. 3 227 271,98 EUR).  Zbývající finanční prostředky budou hrazeny ze zdrojů státního rozpočtu České a Slovenské republiky a z vlastních zdrojů Jihomoravského a Trnavského samosprávného kraje.

Zdroj: JmK

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,11295 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20267 KB. | 18.04.2024 - 11:42:05