Na Vysočině plánují využít dotace EU na opravy silnic i v roce 2017


Až 600 miliónů korun by mohl Kraj Vysočina proinvestovat v roce 2017 na modernizace silnic II. třídy, u kterých počítá s následným spolufinancováním ze zdrojů Evropské unie. Právě úspěšnost při čerpání dotačních prostředků umožňuje rychleji zlepšovat technický stav prioritní regionální silniční sítě a mostů. Budou plánovaně pokračovat dvě stavby zahájené v letošním roce. Motoristé se v příštím roce projedou jak po novém železničním mostě v Okrouhlici, tak i po napřímeném úseku komunikace II/379 o délce 2,4 km mezi obcemi Velká Bíteš a Křoví ve směru na Tišnov, kde však dokončovací práce budou probíhat ještě v roce 2018.

V případě frekventované spojky II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí bude v příštím roce stavebně řešen rizikový úsek na výjezdu z Brtnice směr Třebíč v délce 0,83 km. V rámci rekonstrukce silnice dojde k výměně celé konstrukce vozovky, úpravě jejího směrového a výškového řešení včetně rekonstrukce opěrných zdí a vybudování nové zárubní gabionové zdi.

Neméně významnou akcí je výstavba okružní křižovatky na silnici II/347 v Humpolci spolu s úpravou navazující ulice Čejovská. Projekt je součástí postupně rekonstruovaného tahu, který zásadním způsobem zlepšuje dopravní spojení Světlé nad Sázavou, Humpolce a dálnice D1.

Kraj Vysočina se v příštím roce chystá investovat také v krajském městě, finišují totiž práce na projektové přípravě rekonstrukce mostu ev. č. 602-043. „O modernizaci tzv. Brněnského mostu v centru města Jihlavy v těsné blízkosti obchodního centra CITY PARK v současné době probíhají důležitá logistická jednání ve věci termínu realizace.  V úvahu přichází posunutí realizace do roku 2018 s ohledem na probíhající rekonstrukci dálnice D1. To by Kraji Vysočina umožnilo rekonstruovat úsek silnice II/602 Jihlava – Dvorce (po okružní křižovatku se silnicí II/406), který je také na hranici své životnosti a jehož modernizace je dlouhodobě avizována,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Informace o začátcích modernizací krajských komunikací budou před začátkem stavební sezóny zveřejněny na www.kr-vysocina.cz a také v našich krajských novinách.

Plánované modernizace krajských komunikací v roce 2017

II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022 (realizace v letech 2016 – 2017)

II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 (realizace v letech 2016 – 2018)

II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka

II/405 Brtnice (sanace svahu v průtahu městem)

II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část

II/129 Březina – most ev. č. 129-003

II/150 Pavlíkov – Leštinka (realizace v letech 2017 – 2018)

II/406 Telč – hr. kraje

II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

II/602 Jihlava – Dvorce (v případě posunutí termínu realizace projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 na rok 2018)

V letošním roce 2016 se podařilo Kraji Vysočina získat na šest zahájených modernizací silniční sítě téměř 200 miliónů korun ze začínajícího programu IROP. Jen namátkou zmiňujeme dvě z nich:

II/388 Bobrová – Zvole, 1. Úsek -Předmětem projektu byla modernizace a rozšíření komunikace II/388 ve vlastnictví kraje začleněné do Prioritní sítě IROP. Silnice II/388 je významnou komunikací propojení regionálních center Bystřice nad Perštejnem a Velké Meziříčí. Projekt vyřešil především směrové a šířkové parametry komunikace v délce 3,68 km v úseku od obce Bobrová až po křižovatku III/388, které neodpovídaly současným dopravním požadavkům. Celkový rozpočet stavby se vyšplhal na cca 89 mil. Kč, přičemž cca 78 mil. Kč by mělo být financováno z EU.

II/347 Světlá n. S. – D1-2. stavba, úsek č. 2 Projekt se týkal modernizace silnice II/347 v úseku mezi obcemi Čejov a Kejžlice v celkové délce 3,8 km. Součástí modernizace druhého úseku bylo narovnání oblouků, sjednocení šířky komunikace na 7,5 metru a snížení horizontu komunikace. Modernizace úseku navazuje na stavbu od křižovatky na Dolní Město do Světlé nad Sázavou zrealizovanou v roce 2015 a ještě dřívější projekt rekonstrukce silnice  II/347 v úseku Kejžlice – křižovatka na Dolní Město (realizace v roce 2011). Celkový rozpočet stavby se vyšplhal na cca 60 mil. Kč, cca 50 mil. Kč by mělo být financováno z EU.

Zdroj: KV


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,90016 s | počet dotazů: 191 | paměť: 28589 KB. | 27.02.2024 - 23:30:34