Údržbu pražského metra bude zajišťovat společnost Siemens Mobility


Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uzavřel se společností Siemens Mobility, s. r. o. novou smlouvu o zajištění kompletní odborné údržby souprav pražského metra M1 na trase C a také kupní smlouvu o zajištění dodávky nových rámů podvozků pro soupravy pražského metra M1. DPP se tak může v období 2020 – 2034 spolehnout na full service.

V současnosti jezdí v pražském metru 53 souprav M1. Vlaky mají od začátku provozu najeto od 630 tisíc km (poslední vlak uvedený do provozu v roce 2011) po cca 1,5 milionu km (nejstarší vlaky uvedené do provozu v roce 2000). Stávající smlouva se společností Siemens Mobility, s. r. o. je v případě souprav metra M1 uzavřena s platností do 31. 12. 2019. Aby nedošlo ke snížení disponibility vozového parku a ohrožení provozu vlaků M1 na lince C po r. 2020, DPP již od června 2017 zahájil realizaci projektu vedoucí k zajištění pokračování údržby vlaků M1 formou full service pro zajištění jejich disponibility na následující období od r. 2020.

Pro první rok předmětu plnění smlouvy, a to za předpokladu dodržení průměrného kilometrického nájezdu jedné soupravy ve výši 89 000 vlakokm/rok, činí celková cena cca 500,5 mil Kč za rok. Pro dobu trvání smlouvy 15 let, při provozu 53 souprav M1 lze říci, že předpokládaná hodnota celého kontraktu činí cca 7 507 mil. Kč (v závislosti na výšce indexace v jednotlivých letech). Původní cenový návrh Siemens Mobility byl tedy vyšší o cca 463 mil Kč.

DPP také s dodavatelem údržby vlaků M1 uzavřel kupní smlouvu na dodávku 530 nových rámů podvozků v celkové hodnotě cca 491,3 mil. Kč. V případě souprav metra typu M1 je totiž (na základě závěrů z provedených expertíz) pro zajištění dalšího provozu rovněž nezbytná výměna současných problematických rámů podvozků, která bude provedena zejména v rámci udržovacího stupně N7. DPP předpokládá výměnu všech 530 rámů v období let 2020 až cca 2024. Tímto zásahem bude definitivně vyřešen problém vzniku trhlin na stávajících rámech podvozků. Prodlouží se tak životnost vlakových souprav M1 a zvýší se jejich spolehlivost i bezpečnost v provozu.

Ve všech soupravách M1 proběhne rovněž instalace nových plastových sedaček a instalace LED osvětlovacích těles. Oba prvky by měly být na vlaky M1 standardně instalovány postupně, počínaje rokem 2019 a to na celém vozovém parku vlaků M1 (53 vlaků) v rámci oprav stupně N7, tj. po ujetí cca 1,6 milionu km.

Zdroj: DPP


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,12487 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20335 KB. | 18.05.2024 - 02:21:03