Věkový limit pro povinnou lékařskou prohlídku řidičů se zvýšil


Dne 25.dubna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č.101/2013 Sb, kterým se mění zákon č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Novela je platná od 1. července 2013 a přináší příznivé informace nejen pro amatérské řidiče, ale také řidiče v pracovně právním vztahu. Pro amatérské řidiče se zvyšuje  limit pro první povinnou prohlídku řidičů „amatérů“ na 65 let věku. Původní věkový limit byl 60 let.


Žebříček dárků pro tátu – nejlepší dárky pro tátu 2024


Ustanovení § 87 odst. 3 zákona o silničním provozu má nově znít:(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Další změna, která je v novele zákona uvedena, se týká zavedení dopravně psychologického vyšetření pro některé řidiče, kteří po výkonu zákazu řízení žádají o vrácení řidičského oprávnění. Podobný režim dosud platil pouze pro „vybodované řidiče“. Podle nyní schválené novely budou dopravně psychologické vyšetření povinné postupovat též:

a) všichni žadatelé o vrácení řidičského oprávnění, jimž byl uložen zákaz řídit motorová vozidla jako trest za trestný čin;

b) všichni žadatelé o vrácení řidičského oprávnění, jimž byl uložen zákaz řídit motorová vozidla na dobu delší než 6 měsíců jako sankce za přestupek;

c) všichni žadatelé o vrácení řidičského oprávnění, kteří se v souvislosti s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání nebo podmíněným zastavením trestního stíhání pro trestný čin zavázali, že se v průběhu zkušební doby zdrží řízení motorových vozidel

 

Tito řidiči by spolu s žádostí o vrácení řidičského oprávnění nově povinně předkládali obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností též posudek o zdravotní způsobilosti.  Ustanovení § 87a odst. 3 zákona o silničním provozu má nově znít:

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.“

… a ust. § 102 odst. 6 zákona o silničním provozu má nově znít:

(6) Žadatel musí prokázat zdravotní způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.“.

 Další změna se týká dopravně psychologických testů řidičů profesionálů. Řidiči v pracovněprávním vztahu, kteří povinně podstupují dopravně psychologická vyšetření z profesních důvodů, již náklady na toto vyšetření nebudou hradit sami, nýbrž je ponese jejich zaměstnavatel. Ustanovení § 87a odst. 7 zákona o silničním provozu má nově znít:

„(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.“.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,94902 s | počet dotazů: 201 | paměť: 22185 KB. | 16.07.2024 - 04:45:24