Vedení města Beroun poslalo připomínky ke stavbě nového železničního tunelu


0 0 votes
Hodnocení článku

Město Beroun zaslalo připomínky k dokumentaci EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí v rámci stavby a provozu železniční trati úseku Praha-Smíchov – Beroun, která je součástí dlouhodobě plánovaného dopravního spojení vedoucí z Prahy až do Německa přes Plzeň. Vedení města dokumentaci prostudovalo a zaslalo rozsáhlý dokument s připomínkami, které je nutné dořešit před zahájením stavby. Dokument EIA, čítající přes 1000 stran včetně příloh, by měl být dopracován dle připomínek. Hlavním cílem ale je, aby trať opravdu měla pozitivní přínos pro Berouňáky. V úseku plánované trati Praha – Beroun povede železnice tunelem v hloubce v rozmezí 90 až 180 metrů. Nové železniční spojení by mělo cestu zkrátit na 13 minut. Dvojkolejný železniční tunel bude využíván jak osobní, tak i nákladní dopravou. Tím by se měl odlehčit už velmi hustý provoz na dálnici. Snad všichni v Berouně si význam rychlostní železniční tratě uvědomují a záměr Správy železnic vítá i radnice. Dle vedení města je ale nutné nezavírat oči před výzvami, které stavba i provoz železnice přináší, a proto usiluje o to, aby stavba a provoz trati měly co nejmenší negativní dopad na všechny z Berouna i okolí.

“Stavba takto komplexního projektu přináší velké nároky na životní prostředí, které je potřeba zohlednit, proto jsem dokument EIA připomínkovala společně s kolegy z radnice, a to hned v několika oblastech, konkrétně tedy v oblasti dopravy, veřejného zdraví a hydrogeologie,“ uvedla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Například záměr výstavby železniční tratě zvažuje umístění továrny na výrobu tybinků pro tunelový komplex v ZS Králův Dvůr, což by mělo negativní dopad na dopravu a životní prostředí v souměstí Beroun a Králův Dvůr, město se k tomuto návrhu postavilo kriticky, vzhledem k tomu, že již současná dopravní situace je velmi náročná.

“Zásadně nesouhlasím a nepřipustím, aby v důsledku realizace železniční trati Praha – Beroun došlo ke zhoršení dopravní situace. Požadujeme, aby byl dokument EIA například doplněn o specifikaci tras, které budou v průběhu realizace využívány,“ uvedla starostka.

Vyjádření města k dokumentaci EIA se vztahovalo i ke staveništím, která by vznikla v souvislosti se stavbou tunelu. “U stavenišť požaduji důsledné dodržování opatření pro minimalizaci smogu a prachu, abychom mohli v Berouně normálně žít. Možnost doma si otevřít okno bez zjišťování smogové situace je přeci samozřejmost a chci, aby to tak zůstalo,“ upřesnila starostka Berouna Soňa Chalupová. V rámci hlukové zátěže studie EIA specifikuje lokality, které jsou již nyní vystaveny výraznému hlukovému zatížení, jedná se o místa v blízkosti silnic, dálnic a železnic.

“V rámci realizace posuzovaného záměru požadujeme úpravu stávajícího železničního mostu přes řeku Berounku ještě před započetím stavebních činností. Chceme tím docílit snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu, což současná dokumentace úplně neřešila, “ dodala starostka.

Vzhledem k tomu, že většina trati bude vedena pod povrchem je potřeba zohlednit i důsledky stavby na změnu hydrogeologických poměrů. Dokumentace EIA se v rámci této oblasti opírá pouze o předběžný hydrogeologický posudek, na jehož základě nelze jednoznačně určit důsledky stavby tunelu na hydrogeologii v oblasti tunelu, avšak i předběžný průzkum připouští výrazné změny hydrogeologických poměrů.

“Před dokončením řízení EIA požaduji komplexní hydrogeologický průzkum, aby bylo možné vyvodit důsledky stavby tunelu na změnu hydrogeologických poměrů na plánované trase. Absence důkladného průzkumu znemožňuje rozhodnutí jakýkoliv kompenzačních a alternativních řešení,“ uzavřela starostka.

 

Zdroj a vizualizace:

Město Beroun

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,30569 s | počet dotazů: 210 | paměť: 20227 KB. | 12.07.2024 - 20:58:10