Václavské náměstí v Praze bude měnit svou podobu.


0 0 votes
Hodnocení článku

Jedenáctičlenná porota vybrala v architektonicko – urbanistické soutěži o novou podobu Václavského náměstí návrh atelieru Cígler Marani Architects, s.r.o. Základním úkolem bylo řešení spojení prostoru okolí Národního Muzea a Václavským náměstím a přestěhování parkujících aut do podzemních garáží. FOTO V ČLÁNKU.

Výstava všech  odevzdaných návrhů je od 12.12.2005 – 6.1.2006 v Martinickém palááci na Hradčanském náměstí č. 8 , v sídle Útvaru rozvoje města Prahy.

Komentář ke koncepci návrhu poskytl  magazínu Komunikace a doprava  pan Jakub Cígler.

Základní modul
Navržené půdorysné členění náměstí vychází z modulu středověkého založení uliční sítě v rastru násobků “ zemského provazce“.Na tomto základě bylo vytvořeno nové horizontální členění  prostoru,jakýsi symbolický otisk,který je dodnes dobře čitelný v parcelaci náměstí.V návrhu je tento grid využit pro organizaci prostoru – vychází z něj pozice nově navržených stromů,poloha mobiliáře,ale především horizontálně rytmizuje nové široké chodníky.Každý celý násobek provazce je v mozaikové dlažbě zvýrazněn pásem z masivních žulových desek s číselnými symboly.
 

Parkování

Jedním ze základních principů návrhu je záměr odstranění parkujících vozidel z povrchu Václavského náměstí do podzemních garáží. Organizace provozu je v návrhu řešení chápána důsledným uplatněním zákazu stání, pouze s možností zastavení a vyložení osob či nákladu pro dopravní obsluhu. Vyhrazená stání by byla jen zcela vyjímečně umožněna pouze pro několik invalidních stání a pro stanoviště TAXI. Poloha vjezdů a výjezdů z garáží je navržena jednotně přejezdem přes naklopený obrubník na rozšířenou část chodníku, krytou řadou nových stromů ve stromových obrubách před exponovanými pohledy.
  
 Prostorová koncepce
Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí (při respektování vedení inženýrských sítí), vedl k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikací. Stromová obruba je navržena o průměru 2,5m, se zvýšeným žulovým obrubníkem.Vytváří nejenom ochranu stromů před poškozením, ale zároveň svou polohou vymezuje podél obrubníků možnost zastavení vozidel pro dopravní obsluhu podél chodníku, bez nutnosti použití vodorovného dopravního značení. Stejná obruba, uplatněná v místě přechodů (beze stromů, pouze s vydlážděním mozaikou), vytváří princip děleného přechodu s ochranou chodců před provozem.
 

Etapizace

Pro stabilizaci celého parteru náměstí v co nejkratším čase a v co největším rozsahu, bez nutnosti postupného rozkopávání a přestavby, spolu s volbou umístění podzemních garáží, je klíčovým bodem obnovení tramvajové dopravy na Václavském náměstí. Jelikož ale znovuzavedení provozu tramvají je vázáno na překonání Severojižní magistrály, které nelze provést bez dokončení rozhodujících úseků městského okruhu, je navrženo k diskusi etapové řešení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,43228 s | počet dotazů: 197 | paměť: 24534 KB. | 18.07.2024 - 00:47:22