V Českých Budějovicích zavádí zkušebně přepravu kol ve vozidlech MHD


Na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice je s platností od 1. 7. 2015 zkušebně zavedena možnost přepravy jízdních kol na linkách MHD v Českých Budějovicích. Jízdní kolo lze přepravovat v červencisrpnu po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících je přeprava kol umožněna pouze v sobotu, neděli či státem uznaný svátek. Pro jízdní kola je vyhrazena plošina používaná k přepravě kočárků či invalidních vozíků. Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle Tarifu jízdného ve výši základní jízdenky pro osobu starší 16 let věku. Držitel časové předplatní jízdenky přepravuje jízdní kolo ve vymezené zóně podle její platnosti bezplatně. Za dětská kola se dovozné neplatí.

S ohledem na plynulost a bezpečnost provozu platí pro přepravu jízdních kol specifické podmínky:

Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými z vnější strany piktogramem dětského kočárku. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol. Samostatně cestující osoba mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí. Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi. Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy, nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit. Cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob. Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Zkušební provoz přepravy jízdních kol bude průběžně sledován a na základě vyhodnocení bude rozhodnuto o jeho případném pokračování.

 

Zdroj: DP ČB


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,08405 s | počet dotazů: 200 | paměť: 20051 KB. | 16.07.2024 - 04:17:11