Soutěž Česká dopravní stavba má své vítěze


P51795161 300x225
0 0 votes
Hodnocení článku

Slavnostní vyhlášení soutěže

Ve čtvrtek 17.května 2012 byly v Betlémské kapli v Praze vyhlášený vítězové soutěže Česká dopravní stavba | technologie | inovace roku 2011 byla obeslána rekordním počtem 88 přihlášek!  Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů předali jménem vypisovatelů náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman, MBA a ředitel SFDI Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Oba zástupci vypisovatelů ocenili společenskou odpovědnost přihlašovatelů, bezchybnou organizaci soutěže a v závěru večera vyzvali přítomných cca 380 významných představitelů oboru k účasti na 10. jubilejním ročníku soutěže.

S hodnocením poroty přítomné seznámil její dlouholetý předseda, pan prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor ČVUT. Slavnostní předávání proběhlo již tradičně v Betlémské kapli a zúčastnila se ho řada osobností veřejného života i profesní špičky oborů architektura, stavitelství a doprava.

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU 2011  získalo 5 staveb, 1 technologie a 1 inovace. Tituly byly tradičně uděleny jako rovnocenné, bez určení pořadí.

VYPISOVATELÉ soutěže: Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury

ORGANIZÁTOR : TOP EXPO

 Vítězové jednotlivých kategorií

Kategorie A – „STAVBA“

Stavba: DÁLNICE D1, stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice

Přihlašovatel: Skanska a.s.,  Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR  , Dodavatel: Sdružení Kroměříž východ – Říkovice, Projektant: Sdružení PRAGOPROJEKT, a.s., VIAPONT s.r.o.

 

Stavba: CELKOVÁ REKONSTRUKCE A REGENERACE MĚSTSKÉHO CENTRA – Bělá pod Bezdězem

Přihlašovatel: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Investor: Město Bělá pod Bezdězem, Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Projektant: STAVOPROJEKT’91, Ústí nad Labem, CR PROJECT, Mladá Boleslav

 

Stavba: CYKLOSTEZKA OHŘE

 

Stavba: CYKLOSTEZKA OHŘE

 

Přihlašovatel: Karlovarský kraj, Investor: Město Sokolov, Karlovarský kraj, Dodavatel: Sdružení ALGON x Báňská stavební společnost, Projektant: Ing. Petr Král – Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Subdodavatel: DS engineering PLUS, a.s.

 

Stavba: OPTIMALIZACE TRATI Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Přihlašovatel: Skanska a.s., Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dodavatel: Sdružení Skanska a.s., OHL ŽS a.s., EUROVIA CS, a.s., Projektant: Ing. Pavel Langer – SUDOP PRAHA a.s.

 

Stavba: PLAVEBNÍ KOMORA ČESKÉ VRBNÉ včetně horní a dolní rejdy

Přihlašovatel: Metrostav a.s., Investor: Ředitelství vodních cest České republiky, Dodavatel: Metrostav a.s., NAVIMOR – INVEST S.A. organizační složka, Subdodavatelé: Strojírny Podzimek, s.r.o.; Zakládání staveb, a.s., Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s., Architekt: Atelier 8000 spol. s r.o.

 

Kategorie B – „TECHNOLOGIE“

Technologie: KONTINUÁLNÍ GENEROVÁNÍ SPOJITÉ MAPY PLYNULOSTI PROVOZU PRO VELKÁ MĚSTA ČR a HLAVNÍ TRASY

Přihlašovatel: CE-Traffic, a.s., Investor: CE-Traffic, a.s. ,Projektant: CE-Traffic, a.s.

 

Kategorie C – „INOVACE“

Inovace: JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA řady 640

Přihlašovatel: ŠKODA VAGONKA a.s., Investor: ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Dodavatel: ŠKODA VAGONKA a.s. , Projektant: Ing. Stanislav Schwarz

 

Ceny vypisovatelů

Cena ministra dopravy ČR

Stavba: ŽELEZNIČNÍ MOST Světlá nad Sázavou

Přihlašovatel: TOP CON SERVIS s.r.o., Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Město Světlá nad Sázavou, Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o., Architekt: Ing. arch. Iveta Torkoniaková – 2T engineering s.r.o.

 

Ceny ředitele SFDI

Stavba: Česko – Polský singl trek Pod Smrkem v Jizerských horách

Přihlašovatel: Lesy České republiky, s.p., Investor: Lesy České republiky, s.p., Dodavatel: SIZ s.r.o., Projektant: Dafydd Davis; Tomáš Kvasnička; Hana Hermová

 Stavba: Hořice – město bez bariér

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s., Investor: Město Hořicel Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s. Projektant: každý objekt v rámci projektu Hořice – město bez bariér byl projektován samostatným projektantem, resp. projektovou organizací, Subdodavatelé: Colas CZ a.s.; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

 

CENY odborných garantů a partnerů soutěže

Cena primátora hl. m. Prahy

Stavba: Revitalize bastionu XXXI Novoměstského opevnění, Horská ulice, Praha 2 

Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Investor: Městská část Praha 2, Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Projektant: MCA atelier s.r.o., Architekt: Ing. arch. Miroslav Cikán; Ing. arch. Pavla Melková – MCA atelier s.r.o.

Cena rektora ČVUT

Inovace: METODIKA VÝPOČTU PRŮMĚRNÉ VÁŽENÉ MÝTNÉ SAZBY V ČESKÉ REPUBLICE

Přihlašovatel: Fakulta dopravní ČVUT V Praze, Investor: Ministerstvo dopravy ČR, Vedoucí člen sdružení: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Další členové sdružení: Deloitte advisorY s.r.o., Autor inovace: doc. ing. Ladislav Bína, CSc., prof. Ing. František Lehovec, CSc., Ing. Helena Nováková, Ph.D., Ing. Jiří Vítek, Ing. Ivo Šnévajs

Cena předsedy České silniční společnosti

Inovace: VIAPHONE ®- asfaltová vrstva snižující hluk od pneumatik

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s., Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., Projektant: DIPRO, spol. s r.o., AVS Projekt s.r.o.

 

Cena Společnosti pro rozvoj silniční dopravy

Inovace: ROZŠÍŘENÍ MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI O CERTIFIKOVANÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL ZA JÍZDY 

Přihlašovatel: CAMEA, spol. s r.o., Investor: CAMEA, spol. s r.o., WIM TRADE SERVICE a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dodavatel: CAMEA, spol. s r.o.

 

Cena Svazu dopravy

Inovace: ELEKTROBUS SOR EBN 10,5

Přihlašovatel: SOR Libchavy spol. s r.o., Investor: SOR LIBCHAVY spol. s r.o., Projektant: Ing. Jan Černý, Subdodavatel: Cegelec a.s., Autor inovace: SOR LIBCHAVY spol. s r.o.

Cena Sdružení pro dopravní telematiku (SDT)

Technologie: DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA SCALA

Přihlašovatel: ELTODO dopravní systémy s.r.o., Investor: Statutární město Brno, Dodavatel: ELTODO dopravní systémy s.r.o., Projektant: ELTODO dopravní systémy s.r.o.

 

Cena předsedy ČKAIT pro projektanta

Stavba: SO 201.1 MOST NA SILNICI I/67 v km 0,360 přes Bohumínskou stružku, trať ČD a ulici Jana Palacha

Přihlašovatel: Stránský, Hustý a partneři s.r.o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Projektant: Ing. Lenka Zapletalová

 

Cena předsedy ČKAIT pro stavbyvedoucího

Stavba: CELKOVÁ REKONSTRUKCE A REGENERACE MĚSTSKÉHO CENTRA – Bělá pod Bezdězem

Přihlašovatel: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Stavbyvedoucí: Jaroslav Fiala

Cena poroty

 Stavba: 0053 VYSOČANSKÁ RADIÁLA 

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s., Investor: Hlavní město Praha, Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., oblast Čechy střed, závod 3 Praha, Projektant: Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., Subdodavatelé: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.; Prominecon group a.s.; SMP CZ a.s.

Cena časopisu Silnice Železnice za konstrukční detail

Stavba: SO 201.1 MOST NA SILNICI I/67 v km 0,360 přes Bohumínskou stružku, trať ČD a ulici Jana Palacha

Přihlašovatel: Stránský, Hustý a partneři s.r.o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Investor: Ředitelství silnici a dálnic ČR, Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Projektant: Stránský, Hustý a partneři s.r.o.

 

Cena veřejnosti

Stavba: SOKP 515 SLIVENEC – TŘEBONICE REKONSTRUKCE

Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dodavatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Projektant: Ing. Miroslav Větrovský – Helika, a.s.

Cílem soutěže, vypisované tradičně Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

 

Složení poroty

PŘEDSEDA:   prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor ČVUT

ČLENOVÉ:

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan FD ČVUT

prof. Ing. František Lehovec, CSc., předseda České silniční společnosti

Ing. Karel Havlíček, ředitel odboru řízení výdajů SFDI

Ing. Karel Korytář, senátor PSČR

Ing. Martin Mandík, člen představenstva ČKAIT

Ing. Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR

Ing. Bohuslav Štancl, MBA,  manažer pro Prahu a Středočeský kraj SPS ČR

Ing. Jiří Nouza, předseda Výboru pro dopravu, Magistrát hl. m. Prahy

Ing. Pavel Stoulil, vědecká rada Fakulty dopravní ČVUT v Praze 

Ing. Jan Fiedler, poradce ministra dopravy

Pavel Braha, tajemník Společnosti pro rozvoj silniční dopravy

Poradci:

Ing. Ladislav Pivec, 1. náměstek ředitele TSK Praha, Ing. Jiří Martínek, SŽDC     , Ing. Jaroslav Martínek, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR, Centrum dopravního výzkum, doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.  (poradce ministra)

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY:

 

SOUTĚŽ o nejlepší diplomovou práci  z oboru doprava a dopravní stavitelství roku 2011

Součástí hlavní soutěže je tradičně i její „studentská“ kategorie. V letošním roce se jí zúčastnilo 45 diplomových a bakalářských prací.

 Probíhá pod záštitami: rektora ČVUT Praha, rektora VŠB TU Ostrava, rektora Univerzity Pardubice, rektora Technické univerzity v Liberci

 

 Patroni soutěže jsou společnosti: EUROVIA CS, METROSTAV, SUDOP GROUP, ELTODO EG, AŽD Praha

 Vítězové a ocenění

Diplom a šek za 1. místo: Ing. Jan Vrbata za diplomovou práci: Zpětná analýza měřených deformací primárního ostění tunelu Brusnice

Diplom a šek za 2. místo: Ing. Jakub Holý za diplomovou práci: Návrh MÚK Pardubice – Cihelna

Diplom a šek za 3. místo: Ing. Jakub Göringer za diplomovou práci: Návrh vyvěšované letmobetonové konstrukce přes hluboké údolí

Diplom a šek za 4. místo: Bc. Michal Franěk za bakalářskou práci: Ostění tunelů z vláknobetonových segmentů

Cena děkana dopravní fakulty ČVUT v Praze Miroslava Svítka: Ing. Milan Tesař za diplomovou práci: Studie bezpečnosti dopravy na nové trase průtahu II/610 v Brandýse nad Labem

Cena rektora VŠB TU Ostrava Ivo Vondráka: Ing. Patrik Hollesch za diplomovou práci: Spřažený ocelobetonový silniční most

Cena rektora Univerzity Pardubice Miroslava Ludwiga: Ing. Martina Pavlíková za diplomovou práci: Rekonstrukce historické části obce Bušovice

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,16809 s | počet dotazů: 210 | paměť: 20230 KB. | 16.07.2024 - 05:53:01