Proměna podoby modernizovaných železničních tras do Kladna a na letiště


trat
0 0 votes
Hodnocení článku

Modernizace trasy železnice vedoucí do Kladna a s odbočkou na Letiště Václava Havla pokračuje plnou parou na dvou místech. Díky úsilí stavebníků dochází k radikální proměně na rekonstruovaných úsecích Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Ministr dopravy Martin Kupka dnes navštívil obě stavby, doprovázel ho generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Je patrné, že na obou místech stavebníci odvedli velký kus práce. Dříve železnice, která připomínala historickou Buštěhradskou dráhu, nyní získává moderní tvář odpovídající 21. století. Jsme spokojeni, že našimi investicemi přispíváme ke zlepšení prostředí na místech, kterými nově modernizovaná trať prochází,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Podoby modernizovaných úseků se mění před očima a již nyní se těšíme na konečný výsledek. Nutné stavební úpravy s sebou nesou určitá omezení, avšak dokončení každého úseku přinese zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V největším středočeském městě se práce rozjely loni v listopadu. V Kladně probíhá přestavba kolejiště na stanici, včetně vzdálenější části vůči nádražní budově. Vzniká zde nový podchod a ostrovní nástupiště. V ulici Wolkerova pokračují přípravné a zajišťovací práce na novém podjezdu tratě. Mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Výstaviště se budují zárubní zdi v ulicích Sportovců a Klikorkova. V Kladně-Ostrovci je probíhá technicky náročná přeložka horkovodu do podzemního kolektoru, aby se mohla postavit nová nástupiště s podchodem a moderním zastřešením.

V Praze-Bubnech proběhly během prvních dvou měsíců zejména přípravné práce, včetně kácení stromů, demontáže kolejí a odstraňování náspu mezi ulicí Strojnická a U Výstaviště. Historická zeď v oboře Stromovka byla částečně přemístěna, aby uvolnila prostor pro další stavební aktivity.

V květnu byla zprovozněna 900 metrů dlouhá provizorní kolej pro zachování provozu směrem na Kralupy nad Vltavou. Tato kolej byla umístěna mimo původní kolejiště stanice, aby nepřekážela výstavbě nové nádražní budovy. Byl nainstalován prefabrikovaný most v náspu, který umožní vytvoření podchodu pro pěší a cyklisty, propojujícího Veletržní a Dělnickou ulici.

Aktuálně probíhají práce na základech budoucích mostních konstrukcí pro modernizovanou trať, která většinou povede po estakádě. Také se provádějí vrtání pilot pro mostní pilíře. Největší objem zemních prací je v místě nové nádražní budovy stanice Praha-Bubny, kde se denně vytěží kolem 2000 m3 zeminy. Pro uložení této zeminy byla na stavbě vytvořena dvě velká dočasná skladiště, každé pojme přibližně 20 tisíc m3 zeminy.

Projekt modernizace železniční trasy z Prahy do Kladna a k Letišti Václava Havla zahrnuje více než deset staveb. V letech 2017 až 2020 byl rekonstruován Negrelliho viadukt, loni byla zahájena přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos plánuje Správa železnic vypsat zakázky na stavbu úseku Praha-Ruzyně – Kladno a na modernizaci stanice Praha Masarykovo nádraží. Následující fází budou práce na úseku Praha-Ruzyně – Letiště Václava Havla a na výstavbě nové stanice přímo na letišti. Od roku 2025 je naplánována přestavba tří úseků mezi novou stanicí Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Nakonec dojde ke „zaokrouhlení“, které umožní přímé spojení mezi letištěm a Kladnem.

Projekt modernizace tratí Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) bude financován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava na období 2021–2027.

Projekt modernizace tratí Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je financován EU prostřednictvím programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).


  • Zdroj: Správa železnic, státní organizace
  • Foto: DALL·E 2 – Vytvořeno umělou inteligencí


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,54447 s | počet dotazů: 209 | paměť: 20259 KB. | 13.07.2024 - 01:04:59