Na Libeňského mostu provede TSK zkoušky pevnosti betonu a podloží


IMG 1843

Po povodni v roce 2002 byl na Libeňském mostě v průběhu roku 2003 proveden podrobný potápěčský průzkum stavu pilířů pod vodou. Kamenné řádkové zdivo pilíře bylo shledáno relativně v pořádku, ale na několika místech byla zjištěna do hloubky 5 až 20 cm, výjimečně 30 cm, degradace výplně spár. Následný potápěčský průzkum provedený v únoru 2016 zjistil, že výsledky ohledání povrchu pilíře pod hladinou vody jsou prakticky shodné s výsledky minulých průzkumů, ale jedná se jen o vizuální stránku, přesné údaje je možné získat jen podrobným průzkumem.

„Tyto zkoušky jsou součástí další diagnostiky mostu, kterou jsem nechal zpracovat. Na základě výsledků Kloknerova ústavu ČVUT, který podrobnou zprávu zveřejní počátkem příštího roku, bude jasnější, jak dále postupovat v přípravě rekonstrukce mostu přes Vltavu. Ukáže nám únosnost a životnost základu pilířů, které budou součástí jakékoliv varianty mostu nad vodou,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „ Na tyto zkoušky naváže měření zatížitelnosti mostu přes řeku v podobném rozsahu, jako u inundačního mostu, který se testoval v březnu 2016. Tyto zkoušky budou probíhat v průběhu roku 2017 a získáme tak ucelený obrázek o stavu Libeňského mostu jako celku,“

Kamenné řádkové zdivo, které končí zhruba 3 m pod normální hladinou, přechází ve spodní části pilíře do základu z prostého betonu, ve kterém se při potápěčském průzkumu zjistily drobné kaverny, které mohou signalizovat nehomogenitu betonu. Povrch těchto základových stupňů je místy degradován a s hloubkou se rozsah a četnost poruch může zvětšovat. Na návodní straně pilíře č. 3 provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy další průzkum s pomocí ochranné jímky. Základový blok byl založen patrně na skalním podloží v otevřené stavební jámě. Tento způsob zakládání byl možný, protože se tato stavba zakládala nasuchu, protože těleso řeky vedlo libeňskou částí.

Nová průzkumná jímka bude vyhloubena až na skalnaté dno a odborníci z Kloknerova ústavu ČVÚT provedou odběr z betonu dříku pilíře a dále odeberou horninu, na které je most založen.

Cílem těchto odběrů je posoudit kvalitu založení pilíře, respektive únosnost základové spáry. Odběr vzorku betonu je zacílen na posouzení pevnosti betonu v tlaku a jeho modul pružnosti. Tyto hodnoty budou vloženy do výpočetního modelu, který připravuje Kloknerův ústav a výstupem bude posouzení, zda dřík pilíře je odolný na možné zborcení v případě obnažení pilířů při povodni.

Zdroj: TSK Praha


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,37747 s | počet dotazů: 203 | paměť: 20246 KB. | 18.07.2024 - 01:24:02