Na Cyklostezce Ohře byl proveden první monitoring návštěvnosti


Cyklostezka byla monitorována po dobu jednoho měsíce v období 26. 7. – 25. 8. 2013 na dvou lokalitách. První z nich byla lokalita Nebanice, kde byl sčítač osazen na mostek přes potok Sázek. Provedené kalibračního sčítání v lokalitě ukázalo, že zaznamenaná data odpovídají pohybu uživatelů v lokalitě a není třeba je dále upravovat. Celkem stezku v lokalitě Nebanice za sledované období využilo 8 825 uživatelů. Druhým místem monitoringu byla atraktivní přírodní lokalita Svatošských skal. Celková data zkreslila volba umístění sčítače, který v dotčené době zaznamenával i vícečetný pohyb jednotlivých uživatelů v lokalitě. Zaznamenaná data byla proto upravena korekčním koeficientem, získaným při srovnání dat ze sčítače a z provedeného kalibračního sčítání v lokalitě tak, aby více odpovídala reálnému provozu v místě. Vzhledem k charakteru lokality, blízkosti turistického a výletního zázemí v přilehlé restauraci Jan Svatoš a samotných Karlových Varů provoz značně vysoký. Za monitorované období bylo ve Svatošských skalách zaznamenáno 25 530 uživatelů.

Sčítání uživatelů stezky bylo provedeno pomocí automatického přístroje Eco-Counter. Přístroj zaznamenával všechny účastníky stezky na principu tepelné rozdílnosti od okolního prostředí. Měření nerozlišuje chodce od cyklistů nebo bruslařů.

Monitoring návštěvnosti realizovaný na uvedených dvou místech v Karlovarském kraji vykazuje základní údaje, které by bylo vhodné doplnit a především upřesnit. Návštěvnost místa ve Svatošských skalách může mít výrazně lokální význam. Pro důkladnější zmapování provozu na cyklostezce by bylo vhodné rozšířit počet mapovaných míst v několika úsecích a číselné údaje získané pomocí automatického přístroje doplnit o údaje získané dotazníkem.

 Cyklostezka Ohře je jednou z nejvýznamnějších stezek v ČR, po její části je trasovaná také mezinárodní dálková cyklotrasa EuroVelo 4 (Central Europe Route), a tak je předpoklad, že provoz na ní bude ještě více stoupat. Karlovarský kraj proto dlouhodobě investuje do jejího rozvoje na svém území a díky tomu je zde již téměř hotova. Také na území Ústeckého kraje je Cyklostezka Ohře vnímána jako jedna z páteřních stezek a má tedy značnou prioritu mimo jiné i proto, že je jedním z hlavních produktů navazujících na mezinárodní Labskou stezku.

Více na IZdoprava.cz ->   Cyklistická sezóna zahajuje u Lipenské přehrady na nové cyklostezce!

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,63961 s | počet dotazů: 221 | paměť: 29094 KB. | 05.12.2023 - 20:32:19