Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX České republiky – téma na dlouhé zimní večery


Jednání na téma pořádání letošní Moto GP Grand Prix pokračují a čas utíká. Dnešní jednání Rady Jihomoravského kraje na mimořádné schůzi vzala na vědomí informaci o včerejším společném jednání hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou a primátorem Brna Petrem Vokřálem. Krajský úřad nedoporučil radě kraje připojit se ke smlouvě navržené městem k financování Moto GP Grand Prix.

Dnes také jednalo o  pořádání Moto GP Grand Prix zastupitelstvo města Brna. K bodu č. 117, týkající se podpory jmenované akce,  přijalo zastupitelstvo následující usnesení:

ZMB podporuje konání Velké ceny silničních motocyklů (Moto GP) na Masarykově okruhu v dlouhodobém horizontu a ne jen v letošním roce. Zastupitelstvo města Brna deklaruje zájem statutárního města Brna podílet se společně s českým státem, Jihomoravským krajem, společností Dorna Sports a společností Automotodrom Brno na zajištění pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX České republiky. Město Brno má eminentní zájem na udržení nejen GRAND PRIX ČR v roce 2015, ale společně se všemi výše uvedenými partnery najít dohodu o víceleté smlouvě, která bude zajišťovat konání budoucích ročníků GRAND PRIX ve městě Brně. ZMB souhlasí s realizací kroků k zajištění dlouhodobého konání Grand Prix, příkladně uvedených:

Navrhujeme vznik uskupení, které by vlastnilo smlouvu na pořádání Velké ceny silničních motocyklů v Brně (GP), které by iniciovalo město Brno jako facilitátor, následně by přistoupily stát i kraj, dále pak zástupci podnikatelů a také okolních obcí. Jasně vymezit v připravené smlouvě role jednotlivých subjektů. Přistoupit ke smlouvě by mohly kromě veřejnoprávních subjektů také podnikatelské subjekty jako provozovatelé ubytování, pohostinství apod.

Předložit smlouvy k pořádání GP včetně všech dodatků a metodických pokynů. Explicitně doložit (součást smlouvy), že společnost Dorna Sports, poskytne smlouvu uskupení na dalších minimálně 3 až 5 let s předem definovanou výší zalistovacích poplatků. V mezidobí dojde ke společnému jednání zástupců státu, kraje a města. Podle skutečných přínosů GP by pak byly dohodnuty podmínky pro dlouhodobou podporu s cílem zajistit udržitelnost. Společnost Automotodrom smluvně vyčíslí náklady pro uskupení i na další období (3 až 5 let). Většinový majitel pozemků pod dráhou a v okolí, vyčíslí smluvně náklady za jejich pronájem pro toto uskupení a uspořádání Moto GP i na další období (3 až 5 let), toto by se týkalo i minoritních majitelů.

Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí koncept smlouvy bez specifikace finančních závazků a s odkládací podmínkou spojenou s přistoupením dalšího veřejného subjektu. Maximální předpokládaná výše je částka schválená na rok 2015 v rozpočtu roku 2015, schváleném v prosinci 2014. Zastupitelstvo města Brna vyzývá JMK a MŠMT, případně stát k předložení připomínek ke konceptu smlouvy v co nejkratší době. Tento koncept bude zaslán dotčeným subjektům do konce tohoto týdne. Zastupitelstvo města Brna ukládá RMB předložit ZMB  návrh smlouvy se zohledněním připomínek, včetně připomínek dotčených subjektů.

 

Jednání proběhla, doporučení a závěry byly přijaty. Původně plánovaný termín konání Moto GP Grand Prix 14. – 16.8.2015. Je možné akci ještě připravit a zajistit?

Na internetových stránkách Automotodromu Brno najdou zájemci oznámení, že je zastaven předprodej vstupenek. Definitivní stanovisko vedení Automotodromu Brno ke konání Grand Prix České republiky bude zveřejněno 29. června 2015.

 

 

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,28163 s | počet dotazů: 198 | paměť: 20045 KB. | 16.07.2024 - 05:47:51