Město Ostrava plánuje postavit nový most přes řeku Ostravici


koucky arch Image15
0 0 votes
Hodnocení článku

Most nahradí současný dosluhující most, který je situován na krajské silnici (silnice III/4793) a společně s ulicí Na Karolině tvoří propojení mezi ulicemi Frýdeckou a 28.října. Nynější most je ve špatném technickém stavu a zároveň je kapacitně předimenzován. Statutární město Ostrava projevilo zájem vnést do připravovaného projektu rekonstrukce vyšší architektonickou hodnotu. Výsledkem jednání s krajem je dohoda o stavbě nového mostu, namísto rekonstrukce stávajícího. Nový most bude mít městský charakter a stane se rozpoznatelnou dominantou území. Zpracování návrhu a projektové dokumentace se zhostil tým v čele s prof. Ing. arch. Romanem Kouckým. Nabídka firmy koucky-arch.cz s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném MAPPA. Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům a dlouhodobě se zabývá navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

Most Na Karolině je pro město klíčovým prvkem, návazný k dopravnímu projektu, který propojí nově budovanou čtvrť Karolina a budoucí multifunkční areál Ostravské univerzity. Požadavky dispozičního řešení mostu vycházejí z potřeby dopravního provozu. Most je rozdělen na tři samostatné prostory. Uprostřed mostu je dvoupruhová vozovka a na konzolách po stranách jsou dva chodníky s kombinovaným provozem chodců a cyklistů. Na obou březích má most stejnou nadmořskou výšku a nejvyšší bod mostovky je uprostřed mostu. Projektová příprava bude trvat do poloviny roku 2023, načež bude následovat výběr zhotovitele stavby. Dokončení stavby lze předpokládat v roce 2025. Náklady na demolici a výstavbu nového mostu jsou aktuálně rozpočtovány ve výši do 200 mil. korun (bez DPH). Projekt tedy bude realizovat město Ostrava a na jeho financování se bude významně spolupodílet Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem mostu.

Tvar nového mostu se na první pohled zdá asymetrický. Vychází ale ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích (70 a 10 m), které jsou symetrické přes diagonálu mostu. Příhradu vytváří síť nepravidelných tlačených a tažených diagonál. Oba horní pásy hlavních nosníků jsou uprostřed délky mostu nad mostovkou spojeny příčníkem nad průjezdným profilem. Nejvyšší body nosníku jsou vždy nad středem poloviny celkové délky mostu.

Hlavní nosníky jsou v místě podepření pilířem, vždy 10 m od opěry, zajištěny proti vybočení rámem překračujícím chodník a kotveným do pilíře. Konstrukce tak vytváří dvě výrazné brány/věže, vždy na příslušném břehu. Tyto body jsou věnovány městským znakům s výraznými motivy „koníka a kamzíka“. Brány budou doplněny výtvarnými díly na pilířích obou nábřeží a vysokými stožáry. Dvě velké vlajky vlající z břehových pilířů nad oběma hlavními nosníky, dodávají mostu pohyb a živost.

Ocelová konstrukce je navržena z patinující oceli jako bezúdržbová. Požadavku životnosti odpovídá i návrh konstrukčních detailů. Mostovka je železobetonová s živičným povrchem. Na chodnících jsou aglomerované plastové desky bílé barvy kladené s minimálními mezerami. Vzhledem k městskému charakteru mostu nejsou na mostě svodidla. Optické prodloužení mostu zajišťují zúžené opěry, na kterých pokračují ocelové konzoly chodníků. Most tak vypadá dlouhý celkem 100 m.

Veřejné osvětlení mostu je koncipováno tak, aby byl minimalizován světelný smog. Komunikace ve střední části mostu je osvětlena neutrálně bílým tónem světla. Osvětlení mostovky zespoda i chodníky jsou osvětleny teple bílým barevným tónem. Spodní část zábradlí je součástí ocelové konstrukce římsového nosníku. Horní část zábradlí je z kalených a lepených skleněných desek. V římsovém nosníku bude vedeno nejen osvětlení chodníku, ale i plynové potrubí, rozvádějící plyn k jednotlivým sochařsky pojatým hořákům/chrličům. Ty budou chrlit ‘věčné ohně‘ na vnější straně zábradlí. Budou tak upomínat na největší ‘průmyslovou zónu Ostravy devatenáctého století.‘ Ohně budou nahrazovat slavnostní osvětlení a doplní teplé tóny světla chodníků.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Vizualizace: Roman Koucký


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,92452 s | počet dotazů: 209 | paměť: 20230 KB. | 16.07.2024 - 02:30:49